Structuur van de club

Bestuur:

 • Voorzitter: Yves De Mal
  • Leidt de vergaderingen van het bestuur alsook de jaarlijkse algemene vergadering
  • Doet officiële mededelingen
  • Vertegenwoordigt de club naar buiten toe
 • Secretariaat: Yves De Mal – Georgette Van Loye
  • Ledenadministratie
  • Communicatie
  • Opmaken subsidiedossiers
 • Penningmeester: Georgette Van Loye
  • Financiële transacties
  • Beheert de gelden van de club
 • Bestuursleden
  • Adviserende functie
  • Organisatie en medewerking evenementen
 • Jeugdbestuur
  • Adviserende functie
  • Is een schakel tussen de jeugdleden en het bestuur

Al onze bestuursleden zijn vrijwilligers die een onbezoldigd mandaat uitoefenen.

Voel jij je geroepen om deel uit te maken van ons bestuur, neem dan contact op met onze voorzitter via yves@kgleuven.be.


Technische staf:

Onze technische staf heeft de leiding over alle lesgevers en zal ook op geregelde tijdstippen evaluaties uitvoeren van de trainers. Zij begeleiden trainers en staan deze bij in geval van vragen, problemen, of …

Organisatieteam evenementen:

Dit team organiseert meerdere evenementen per sportjaar, zoals ons jaarlijkse turnshow en onze spaghettiavond. Heb je zin om mee te werken tijdens een van deze activiteiten of wil je deel uitmaken van dit team, geef ons dan een seintje via info@kgleuven.be of vul het strookje op de laatste pagina in.