Enkele afspraken

Indien je met de fiets komt: dan stal je deze voor de turnzaal, in de daarvoor voorziene rekken.
Indien je met de wagen komt probeer je zoveel mogelijk gebruik te maken van de parking van de sporthal ook hier zorg je ervoor dat andere voertuigen steeds kunnen passeren

Als je in de zaal binnenkomt heb je direct links een scherm hangen met daarop de vermelding welke kleedkamer(s) er voor ons voorzien zijn. Deze kleedkamers vind je recht voor jou in de gang. Aangezien het hier gaat om gemeenschappelijke kleedkamers laat je NIETS achter in de kleedkamers, je kleed je om en neemt nadien al je kledij mee naar de turnzaal. Eens aangekomen in de turnzaal leg je je kleren ordelijk bij elkaar op de door je trainer aangegeven plaats.

Iedereen maakt gebruik van de kleedkamers, dus we kleden ons niet om in de zaal zelf.

Onze trainers doen al het mogelijke om de les tijdig te laten beginnen, dus jij bent ook steeds op tijd in de les aanwezig (en omgekleed) en verlaat de les NOOIT zonder toelating. Ga steeds voor de les nog even naar het toilet zodat je hier de les niet hoeft voor te verlaten, indien je toch echt nog tijdens de les moet gaan, dan vraag je steeds toelating aan je trainer. Moet je door omstandigheden eens vroeger vertrekken, dan ga je niet zomaar weg, maar je meldt dit aan je trainer bij de aanvang van de les hij/zij helpt je het uur in het oog te houden, heb je zelf eerder gezien dat het tijd is, dan meld je even aan je trainer dat het tijd is en vraag je toelating om de les te verlaten.

Alle sportmateriaal is vrij kostelijk en wordt dus ook met de grootste zorg behandeld. IEDEREEN helpt bij het plaatsen en aan het einde van de les bij het opruimen en wegbergen van het materiaal. Je volgt op dit moment ook steeds de instructies op van je trainer.

We lopen nooit zomaar rond in de gangen, je wacht echter wel steeds aan de deur van de zaal totdat je trainer toelating geeft om de zaal te betreden, er kunnen namelijk nog altijd lessen bezig zijn van andere clubs/groepen en deze storen we niet.

Eten en drinken in de zaaltjes is ten strengste verboden, wie iets meeheeft om te drinken of te eten na de les doet dit enkel na het verlaten van de zaal. Je ruimt ook steeds je ganse rommel op en laat dus nooit papiertjes slingeren in de gangen of kleedkamers er zijn voldoende vuilbakken aanwezig, gebruik deze dus ook.

Volg ook steeds de instructies op van de aanwezige zaalwachter.